Fagro is onderdeel van

Belastingdienst Nederland

Fagro-consultant Melanie Rojnik helpt bij een herstelactie van de kinderopvangtoeslagen

De Belastingdienst is bezig met een herstelactie rond de veel besproken kinderopvangtoeslagen. Fagro-consultant Melanie Rojnik helpt bij het project. In no-time groeide ze uit van junior tot een gewaardeerde medewerker, in een project onder grote politieke en maatschappelijke druk.

“Ons werk is ontzettend belangrijk voor gedupeerde ouders

De Belastingdienst is bezig met een herstelactie rond de veel besproken kinderopvangtoeslagen. Fagro-consultant Melanie Rojnik helpt bij het project. In no-time groeide ze uit van junior tot een gewaardeerde medewerker, in een project onder grote politieke en maatschappelijke druk.

De zogenaamde toeslagenaffaire deed veel stof opwaaien in Nederland. De Belastingdienst behandelde ouders vooringenomen door er vanaf het begin vanuit te gaan dat ze waarschijnlijk geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. “Achteraf blijkt dat er te snel conclusies zijn getrokken. Als gevolg daarvan kregen ouders geen of onvoldoende kans om aan te tonen dat ze wel recht hadden op kinderopvangtoeslag. Daardoor hebben ze onnodig lang in onzekerheid gezeten en zijn ze financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel”, zo zegt Melanie.

Toetsing compensatie

Melanie zit bij het team Nazorg van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst/Toeslagen. Ze legt uit: “Bij het UHT zijn we bezig met een herstelactie, die voortvloeit uit de Catshuisregeling voor de kinderopvangtoeslagen. Deze regeling is bedoeld voor ouders die te maken hebben gehad met vooringenomenheid of hardheid vanuit Toeslagen bij het beoordelen van hun recht op kinderopvangtoeslagen. Om snel vast te stellen of een ouder voor compensatie in aanmerking komt, doen we eerst een lichte toets. Daarbij kijken we naar een beperkt aantal zaken. Dat gebeurt deels geautomatiseerd, deels handmatig. En als het niet geautomatiseerd kan, gaat het helemaal met de hand. Na de lichte toets volgt nog een uitgebreide integrale beoordeling, die meer tijd kost. Bij mijn team komen alle vragen binnen die te maken hebben met de lichte toets.”

Vragen en klachten behandelen

De vragen die het team Nazorg krijgt, zijn heel divers. Melanie: “Ouders willen bijvoorbeeld weten waarom ze geen compensatie krijgen. Of ze willen graag naar aanleiding van extra informatie nogmaals een lichte toets.” Het team ondersteunt ook andere onderdelen van de Belastingdienst, zoals Klachten, Communicatie of Bezwaar, met vragen over de lichte toets. Melanies rol in het team is gevarieerd. Ze vertelt: “Ik neem bijvoorbeeld contact op met ouders die hebben gebeld met een vraag of die op social media contact hebben gezocht met de staatssecretaris. Maar ik behandel ook klachten.” Via Fagro volgde Melanie een cursus om te leren omgaan met hevige emotie en agressie aan de telefoon.

Snel veel ervaring opdoen

Melanie startte in februari 2021 bij de Belastingdienst/Toeslagen, via DPA Recht en Ruimte. Ze was vanaf het begin betrokken bij het uitvoeren van de handmatige lichte toets en groeide uit tot een zeer gewaardeerde en belangrijke medewerker van het team Nazorg. Zo besteedt ze behalve aan haar eigen werk ook tijd aan de begeleiding en ondersteuning van nieuwe teamleden. Daarnaast droeg ze bij aan de verdere ontwikkeling van de manier van werken binnen het team. “Door de grote hectiek rondom de toeslagen en ontwikkelingen binnen de organisatie moest ik snel groeien. Ik heb in korte tijd veel ervaring kunnen opdoen”, aldus Melanie.

Doorstromen

Het team Nazorg ontplooide zich tot een goed samenwerkend en collegiaal team, waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen taken. Dat was ook nodig om de deadline te halen die door de politiek was gesteld. Melanie: “Op 1 mei 2021 moesten alle ouders die zich voor 15 februari van dat jaar hadden aangemeld voor compensatie de uitslag van de lichte toets hebben ontvangen. Die deadline hebben we gehaald. Dat is vooral voor de gedupeerde ouders heel belangrijk. Hun belang staat voorop bij het werk dat we doen. We willen graag het vertrouwen tussen de Belastingdienst en de ouders herstellen en kunnen ervoor zorgen dat de schade die ze hebben geleden wordt vergoed en verzacht.” Als straks team Nazorg verdwijnt, hoeft het werk van Melanie niet te stoppen. Er zijn nog mogelijkheden om door te stromen naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Maar dat ziet Melanie later wel, eerst wil ze dit project tot een goed einde brengen.

Lees ook

Fagro voelt zich thuis bij de gemeente Apeldoorn

Fagro ondersteunt maatschappelijke organisaties in West-Brabant

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.