Fagro is onderdeel van

Het laatste nieuws

Blog door Dennis Eggink: “Gemeentelijke financieringsproblemen Jeugdzorg”

Al enige jaren werk ik bij Fagro en word ik als consultant ingezet bij o.a. zorginstellingen die operationele, tactische of strategische problemen hebben. De afgelopen maanden ben ik bij EntreaLindenhout in Arnhem werkzaam als adviseur bedrijfsvoering. EntreaLindenhout is een jeugdzorginstelling die ervoor zorgt dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat.

EntreaLindenhout heeft als uitgangspunt dat een kind thuishoort op te groeien. De hulp vindt dan ook thuis en in de eigen omgeving plaats. Het is belangrijk dat behandeling en ondersteuning zo kort mogelijk duurt en in het gewone leven past. Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zoekt EntreaLindenhout een manier van wonen die het meest op een gezinssituatie lijkt. Kleinschalig, in de buurt, met vaste begeleiders en in een goede samenwerking met ouders. Denk hierbij aan b.v. een gezinshuis of pleegzorg.

Financiering van de Jeugdzorg

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdhulp. Dit loopt tot nu toe niet goed. Zo krijgt men het financieel niet rond: in 2017 gaven gemeenten 605 miljoen euro meer aan jeugdhulp uit dan begroot. Driekwart van de gemeenten had in 2017 een wachtlijst voor de jeugdhulp. Dit beeld lijkt zich in 2018 te herhalen: steeds meer gemeenten melden sinds september enorme overschrijdingen. En nu leiden de financiële tegenvallers opnieuw tot oude reflexen, zoals meer geld aan Den Haag vragen, wachtlijsten, budgetplafonds en keukentafelgesprekken. De pijn legt men zo bij de kinderen, jongeren en gezinnen. De minister houdt de vraag om ‘meer geld’ af en wacht eerst de resultaten af van een onderzoek naar de oorzaken van de overschrijdingen. Meerdere gemeenten staat het water inmiddels tot aan de lippen en kort de tarieven om de uitgaven in de hand te houden. De zorginstellingen worden gedwongen om op sommige producten onder de kostprijs te leveren. Dilemma’s stapelen zich op en de rol van de bedrijfsadviseur is naast adviseur bedrijfsvoering ook adviseur planning & control.

Een dag uit het leven van de adviseur bedrijfsvoering

Als adviseur bedrijfsvoering werk ik nauw samen met de regio- en zorgmanagers op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, administratieve en bestuurlijke informatievoorziening en levert een bijdrage, vanuit bedrijfseconomisch perspectief, aan de offertetrajecten ter verwerving van (nieuwe) opdrachten en de verantwoording over de realisatie bij de verantwoordelijke gemeenten/landelijke jeugdzorgregio’s. Samen met de zorgmanager en concerncontroller analyseer ik de administratieve- en bedrijfsprocessen, doe voorstellen en implementeer verbeteringen voor de organisatie.

Een dag uit mijn leven als adviseur bedrijfsvoering:

 • 9.00 uur: Afspraak op het gemeentehuis in Apeldoorn. Onderwerp: ‘Prognoses Jeugdhulp laten te kort op Jeugdhulp in 2018 zien van EUR 19,7 mln. (waarvan EUR 13 mln. structureel) is. Jeugdhulp in Apeldoorn en de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is volop in transformatie. Gemeenten, lokale teams, verwijzers en jeugdhulpaanbieders werken actief samen om een belangrijke vernieuwing tot stand te brengen. Als specialist trek ik samen op met de zorgmanagers op om onze visie op de jeugdzorg te presenteren. Ik heb de cijferoverzichten voorbereid en mogelijke scenario’s vooraf afgestemd.
 • 10.30 uur: Samen met de zorgmanager praten we na over het gesprek. Bestuurlijk opschalen is het devies, kostprijs verder analyseren, andere productmix voorstellen, er zijn door de gemeente openingen gegeven. Het was een productief gesprek, we zijn er nog niet maar doet de relatie goed.
 • 11.30 uur: Kantoor Arnhem. Onlangs heeft een nieuwe collega ons team bedrijfsvoering versterkt. Een uur lang college over een aanbestedingstraject in de Achterhoek, welke producten wel/niet, waarom, toekomstperspectief etc. Iedere Jeugdzorgregio in Nederland kan/mag een wijze van aanbesteden kiezen via een softwareplatform: Tenderned, Negomatrix, CTM etc. met specifieke voorwaarden en wensen. De collega wegwijs gemaakt met de specifieke problemen van het aanbesteden.
 • 13.00 uur: In de bedrijfskeuken is er altijd een pan met soep. Ik sluit aan bij een zorgmanager en een aantal zorgmedewerkers. Het gesprek gaat al snel over de kortingen op de tarieven Jeugdzorg. Veel onduidelijkheid over een product wel/niet beschikken met een tarief welke onder de kostprijs ligt. Werk aan de winkel, met de zorgmanager spreek ik af binnenkort een korte presentatie te geven op de groep over keuzes en visie.
 • 13.45 uur: De inbox is altijd groter dan ik kan afhandelen, maak een prio en wikkel een aantal ingekomen mails af. Stem af met mijn collega van bedrijfsvoering wat er gebeurd is die ochtend. Ik luister ook naar zijn verhaal over zijn regio onder de rivieren. Maken de afspraak om de komende vrijdag samen de laatste ontwikkelingen verder vast te leggen.
 • 15.30 uur: Bijeenkomst bij een gemeente in de regio Centraal Gelderland, nieuwe contractering ambulant en verblijf staat op de agenda. De agendapunten zijn vooraf verstrekt en heb ik gisteren uitgewerkt met de verantwoordelijk contractmanager.
  • Regio ziet dat per cliënt de kosten toenemen. De problematiek van cliënten in jeugdhulp die door aanbieders en de lokale wijkteams worden geholpen is gemiddeld genomen zwaarder geworden. Doordat het aantal cliënten in totaliteit niet afneemt, leidt dit per saldo tot hogere uitgaven. Wij zien een lichte stijging in een specifieke productgroep maar is marginaal. Over de gehele lijn zien wij een lichte daling, gunstig.
  • Zogeheten ‘upcoding’ speelt een rol. Met upcoding wordt de zorgbehoefte van de cliënt administratief zwaarder voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Gevolg is dat zwaardere zorg wordt ingezet en betaald dan noodzakelijk. Onderzoek wijst uit dat EntreaLindenhout deze werkwijze niet hanteert.
  • Zorgaanbieders hun eigen stijgende administratieve lasten doorberekenen. “Als redenen worden genoemd de inkooptrajecten, het toegenomen aantal financiers en de variatie tussen gemeenten in voorwaarden voor hulp en bekostiging”, schrijven de onderzoekers. “Daarnaast speelt ook de druk op de arbeidsmarkt een rol.” Het is de realiteit dat met administratieve verplichtingen en PNIL inzet de overhead toeneemt en dit verdisconteerd wordt.
 • 17.30 uur: Ik rij de file in, dus wat later thuis. Thuisfront informeren, mijn dochter aan de lijn. Papa wanneer ben je thuis, en…, heb je een leuke dag gehad, wat heb je gedaan dan? Typische vragen van een meisje van acht. Doei papa tot straks. Morgen een ‘kantoordag’ om de dag van vandaag uit te werken en openstaande issues verder op te lossen.

Toegevoegde waarde

Als Fagro professional omarm ik de waarden van Fagro: Koploper, Lef en Sympathiek. Het doorslaggevende belang van de consultant die vakkundig de organisatie van informatie voorziet ervaar ik dagelijks. Persoonlijk zie ik verlenging van de opdracht als compliment en bevestiging van de opdrachtgever op juist geleverde inzet. Als Fagro professional wil ik expertise tonen, met als voornaamste doel het verhaal achter de cijfers te zoeken en ruimte te maken voor verbetermogelijkheden. Ik ben van mening dat het mijden van risico’s een te groot onderdeel is geworden van het werk waardoor het lef in de kernwaarde betekenis krijgt in mijn dagelijkse inzet. Ik pleit ervoor om onze verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen, we moeten sympathiek en sterk in onze schoenen staan.

Dennis Eggink, senior professional finance & control Arnhem

Lees ook

CSRD – Veranker duurzaamheid in de organisatie met Fagro

26/09/2023

De CSRD komt er nu dan toch écht aan. Maar waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat je tijdig compliant bent? De Fagro CSRD-Readiness Scan biedt uitkomst.

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.