Fagro is onderdeel van

Fagro
Sustainability.
Steeds meer organisaties erkennen de focus op duurzaamheid en impactvol ondernemen. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Interne en externe stakeholders verwachten dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de strategie, businessmodellen, processen en rapportages. Hierbij dient rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die door de Europese Unie is vastgesteld. Fagro adviseert en ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de prestaties. Onze slogan is Improving your Performance. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid en impactvol ondernemen.

Onze missie & visie

Wij maken impact bij en voor de klant door Integrated Thinking toe te passen. Hierin is transparantie van groot belang. Wij begeleiden bedrijven in de gehele transitie van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel.

Onze professionals krijgen hierdoor de keuze om niet enkel als financial werkzaam te zijn, maar zich te ontwikkelen in een breder perspectief. Door deze aanpak zijn wij een bron van inspiratie voor zowel onze interne als externe stakeholders. 

Wat houdt CSRD in?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen. Hierdoor worden organisaties verplicht te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten, op de gebieden sociaal, milieu en governance. Deze gegevens dienen te worden gecontroleerd door accountants. 

De zes kapitalen

In een circulaire economie drukt waarde zich niet alleen uit in geld, maar ook in menselijkesociaal-relationele, intellectuele, materiële en natuurlijke waarde.Deze zes kapitalen vormen de basis van de CSRD.

Ze zijn allemaal even belangrijk in de zin dat het economische systeem dient te leiden tot creatie van zowel ecologische, sociale als fysieke waarde. Idealiter ontstaat er een evenwicht tussen deze waarden, om toekomstbestendig te zijn als organisatie. Het zes kapitalenmodel is naast de basis van de CSRD ook het model dat Fagro als uitgangspunt neemt. 

Onze dienstverlening

Fagro adviseert en ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de prestaties. Onze slogan is ‘Improving your Performance’. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid of sustainability en impactvol ondernemen. Daarbij staan onze kernwaarden Koploper, Lef en Sympathiek centraal. 

Steeds meer organisaties erkennen de focus op duurzaamheid en/of op impactvol ondernemen. Een belangrijke drijfveer hierbij is de aankomende implementatie van Europese rapportage-eisen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Fagro ondersteunt organisaties om te komen tot betere duurzaamheidsprestaties waarbij ook voldaan wordt aan deze richtlijn.

Sustainability onepager

Fagro adviseert en ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de prestaties. Onze slogan is ‘Improving your Performance’. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid of sustainability en impactvol ondernemen. Daarbij staan onze kernwaarden Koploper, Lef en Sympathiek centraal. 

Steeds meer organisaties erkennen de focus op duurzaamheid en/of op impactvol ondernemen. Een belangrijke drijfveer hierbij is de aankomende implementatie van Europese rapportage-eisen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Fagro ondersteunt organisaties om te komen tot betere duurzaamheidsprestaties waarbij ook voldaan wordt aan deze richtlijn.

Stappen zetten bij de klant

Het traject starten we met een readiness scan waarbij we in kaart brengen welke initiatieven op het gebied van duurzaamheid al lopen. We kijken daarbij vanuit meerdere perspectieven naar de impact die de organisatie op de omgeving heeft (‘inside out’) en de impact die de omgeving op de organisatie heeft (‘outside in’). Deze zogenaamde dubbele materialiteit is een kernpunt in de CSRD. 

Na de readiness scan besteden we aandacht aan de bewustwording van uw organisatie, waarbij de SDG en de CSRD expliciet aan de orde komen. Afhankelijk van uw vraag, brengen we accentverschillen aan. Een organisatie die de rapportagerichtlijnen van een moederorganisatie invoert, wil meer weten over de SDG’s en ziet de CSRD als gegeven. 

Nadat we de resultaten van de interne readiness scan met het management hebben besproken en een concept gap analyse hebben opgesteld, organiseren we stakeholder input. Deze geven belangrijke informatie voor het waardecreatiemodel, waarbij de organisatie zelf kan bepalen of er een fit is tussen de belangen en aandacht van het management en die van de stakeholders. Op basis van deze input, adviseren wij het management over benodigde aanpassingen in processen, systemen of mogelijk zelfs in businessmodellen. 

We begeleiden onze klanten in het volledige proces en begrijpen dat op het gebied van duurzaamheid meerdere disciplines met elkaar moeten samenwerken om tot resultaten te komen. Onze eigen impact professionals zijn opgeleid om die verbinding met andere disciplines te leggen. We gebruiken daarvoor het waardecreatiemodel van Paul van Ruiten e.a., wat gebaseerd is op het model van IIRC. Een korte toelichting en een visualisatie van dit model is opgenomen in de bijlage.

Sustainability cases

Fagro voelt zich thuis bij de gemeente Apeldoorn

Fagro ondersteunt maatschappelijke organisaties in West-Brabant

Onder de indruk van Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Innovatieve en warme organisatie’

Vraag het aan Marcel

Marcel van Ooijen

Principal Consultant

Kom in contact met Fagro

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.