Fagro is onderdeel van

Corporate Sustainability

Reporting Directive

Het zal niemand zijn ontgaan: het vastleggen van duurzaamheidsprestaties wordt net zo belangrijk als het rapporteren van financiële prestaties en moet daarom goed en regelmatig gebeuren. Daarvoor is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven geroepen, een Europese richtlijn die sinds begin dit jaar al van kracht is voor grote beursgenoteerde bedrijven en volgend jaar ook voor andere grote organisaties gaat gelden. Maar wat betekent deze nieuwe richtlijn voor organisaties? Wij leggen het op deze pagina uit. Ook vertellen we meer over wat CSRD inhoudt en welke stappen nog gezet moeten worden om aan deze richtlijn te voldoen. 

Wat betekent CSRD
voor jouw organisatie? |

Ontdek hoe de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) jouw organisatie beïnvloedt en waarom het cruciaal is om deze richtlijn te omarmen. Leer meer over de essentie van CSRD, de impact ervan op bedrijven, en de stappen die nodig zijn voor naleving.

Wat houdt CSRD in?

De CSRD-richtlijn is het resultaat van de European Green Deal en het bijbehorende actieplan Financial Sustainable Growth. Het doel van deze richtlijn is dat bedrijven duurzamer worden. Dat doel bereiken we door bedrijven te verplichten om over hun Environmental, Social en Governance (ESG) prestaties te rapporteren.  

CSRD: dit betekent het voor jouw organisatie

Naast een wettelijke verplichting is CSRD ook een hulpmiddel voor bedrijven om transparanter te zijn over hun ESG-prestaties. Zo krijgen zij zelf meer inzicht in wat ze al doen op duurzaamheidsgebied en wat de verbeterpunten zijn. Ook krijgen stakeholders de mogelijkheid om deze prestaties te controleren. Organisaties gaan onder meer hun energieverbruik, CO2-uitstoot, maatschappelijke betrokkenheid en corporate governance evalueren, maar moeten ook kritisch gaan kijken naar leveranciers en klanten in de keten waarmee ze zaken doen. Dat wordt allemaal vastgelegd in het een duurzaamheidsverslag dat onderdeel wordt van het jaarlijkse bestuursverslag. 

Voor wie geldt de CSRD-richtlijn en vanaf wanneer?

De vorige duurzaamheidsrichtlijn, de NRFD (Non-Financial Reporting Directive) gold alleen voor beursgenoteerde bedrijven. De CSRD geldt voor bedrijven met vestigingen of activiteiten in de EU en wordt vanaf 2024 gefaseerd ingevoerd:

  • 2024: beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Dit zijn de bedrijven die tot nog toe onder de NFRD vielen.  
  • 2025: alle andere grote bedrijven die aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen: 
  • Omzet: meer dan EUR 50 mln. 
  • Balanstotaal: meer dan EUR 25 mln. 
  • Aantal werknemers: meer dan 250  
  • 2026 voor beursgenoteerde mkb-bedrijven. 
  • 2028 voor niet EU-bedrijven met een omzet van tenminste EUR 150 mln. binnen de EU. 

Hoe rapporteer je volgens de CSRD-richtlijn?

De Europese Commissie heeft in de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld waar een ESG-rapportage aan moet voldoen. Dankzij deze standaard wordt er één lijn getrokken in hoe bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties rapporteren. Dit zorgt voor meer betrouwbare en transparantie informatie die vergelijkbaar is tussen bedrijven.

In de ESRS vind je een set principes, criteria en indicatoren. Ook specifieke factoren als energieverbruik, vervuiling, diversiteit en arbeidsomstandigheden worden behandeld in de ESRS. Om aan de CSRD-richtlijn te voldoen is het belangrijk dat alle informatie voldoet aan deze standaarden en dat het terug te vinden is in het duurzaamheidsverslag.Dat verslag moet jaarlijks worden gepubliceerd worden, belangrijk is dat de informatie in een bepaalde structuur, met tags en in elektronisch formaat beschikbaar is. Om te zorgen dat deze duurzaamheidsinformatie net zo volledig en kwalitatief is als de financiële informatie moet het verslag voorzien zijn van een assuranceverklaring (zg. limited assurance) van een externe accountant.  

Welke stappen moet ik zetten?

De implementatie van de CSRD binnen een organisatie vergt uitgebreide voorbereiding. Het is een omvangrijk project met veel stappen, dat de gehele organisatie raakt. De implementatie van de CSRD is daarom niet iets waar je tot op het laatste moment mee moet wachten, maar waar je beter zo snel mogelijk mee kunt beginnen.

Fagro is onderdeel van Team EIFFEL, een community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. Fagro en zusterorganisatie EIFFEL helpen organisaties nu al met het implementeren van de CSRD. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Klik hier of neem contact met ons op. 

Conclusie

De CSRD-richtlijn is in het leven geroepen om de duurzaamheid binnen bedrijven te verhogen. Bedrijven moeten nu transparanter zijn over hun ESG-prestaties en zich meer verantwoorden tegenover stakeholders. Een duidelijk doel dus, maar het opstellen van een ESG-rapportage is ingewikkeld en kost tijd.

Niet iets waar iedere organisatie op zit te wachten. Veel organisaties laten het daarom door een extern bedrijf met de juiste specialisten leiden. Deze experts bewaken het proces, de voortgang en de kwaliteit van de duurzaamheidsrapportage zodat de organisatie tijdig en volledig kan rapporteren volgens de CSRD. Wij zetten ons als externe partij graag in om organisaties te ontzorgen op het gebied van CSRD.

Wij verzamelen, analyseren en bundelen informatie. Vervolgens stellen we het jaarverslag op conform de CSRD en de ESRS.

Kom in contact met Fagro

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.