Fagro is onderdeel van

RPA

Is RPA alleen voor de grote jongens?

FinTech en Robotic Process Automation (RPA) in het bijzonder is een veelbesproken onderwerp. Bij Fagro willen we er niet alleen over spreken, maar het vooral doen! Daarom dit artikel over wat RPA is, welke mogelijkheden en kansen het biedt en hoe Essent het in de praktijk al toepast.

FinTech en Robotic Process Automation (RPA) in het bijzonder is een veelbesproken onderwerp. Bij Fagro willen we er niet alleen over spreken, maar het vooral doen! Daarom dit artikel over wat RPA is, welke mogelijkheden en kansen het biedt en hoe Essent het in de praktijk al toepast.

RPA als verbindende schakel

Dat de financiële functie door de technologische ontwikkelingen sterk aan verandering onderhevig is en de komende jaren zal blijven, is bij iedereen bekend. Fagro beweegt mee met de ontwikkelingen en bereid haar klanten en finance professionals actief op deze toekomst voor tijdens workshops en trainingen zoals de FinTech, Process Mining & Power BI trainingen. In het verlengde hiervan is István Pénzes, business manager te Eindhoven, gevraagd de kansen en mogelijkheden die specifiek door RPA worden geboden in kaart te brengen en waar mogelijk vorm te geven. István Pénzes geeft aan dat RPA de verbindende schakel is tussen Process Mining aan de inputzijde en Power BI aan de outputkant. “Ik zie op basis van gesprekken met klanten veel praktische toepassingsmogelijkheden van RPA om onze belofte ‘Improving your Performance’ een technologische boost te geven. Er is in markt veel behoefte om de “non value added” werkzaamheden op een eenvoudige manier te automatiseren. Maar op dit moment is er nog relatief weinig kennis en praktische ervaring op de markt om de technologie breed toe te kunnen passen. Ik beoog een intensieve samenwerking met enkele klanten die al de eerste stappen hebben gezet. Hierdoor kunnen wij elkaar versterken en de technologie onder de knie krijgen.”

Proof of concepts

Istvan is van mening dat de integratie van onderwijs en praktijk noodzakelijk is om in de toekomst aan de groeiende vraag naar gekwalificeerde professionals te kunnen voldoen. “Ik ben ervan overtuigd dat RPA voor meer bedrijven dan alleen multinationals een uitkomst kan zijn. Samen met mijn collega’s gaan wij de komende maanden bij verschillende organisaties – variërend in grootte en typologie – ‘proof of concepts’ opzetten. Natuurlijk blijft Fagro een onafhankelijk adviesbureau, echter op basis van de ervaringen met UiPath en Bleu Prism zullen wij deze twee software aanbieders blijven volgen en onze consultants nog meer bekwamen in de mogelijkheden van dezesoftware. Wij zijn van mening dat beide bedrijven op dit moment een kwalitatief hoogstaand product kunnen leveren, hetgeen voor onze klanten in combinatie met de opgedane expertise meerwaarde levert. Met name UiPath is in staat repetitieve werkzaamheden van medewerkers over te nemen. De hoge mate van integratie van robot en medewerker in een desktop omgeving maakt een snelle start voor kleinere organisaties mogelijk.”

RPA binnen Essent

Essent is in november 2017 begonnen met de implementatie van RPA. Het moederbedrijf innogy heeft een dedicated platform opgezet, waarmee de gerobotiseerde processen ondersteund worden. Door middel van het softwareprogramma Blue Prism vindt de communicatie plaats met de zogenaamde VDI’s op dit platform. Een VDI (Virtual Desktop Infrastructure) is een virtuele laptop waarop diverse processen, aangedragen door de business, door middel van een software robot kunnen worden uitgevoerd. Het voordeel van het VDI platform is dat de robots razendsnel hun werk kunnen verrichten. Meerdere business units binnen innogy zijn op dit moment bezig met het uitrollen van RPA. De opgedane kennis wordt tussen deze units gedeeld binnen zogenaamde ‘guilds’. Op deze wijze kunnen processen en ideeën van elkaar worden overgenomen. Medewerkers van Essent Finance in Nederland hebben reeds trainingen gevolgd in het gebruik van Blue Prism. Daarbij is er ook veel aandacht besteed aan het opstellen van goede documentatie om de processen en gebruikersvereisten duidelijk in kaart te brengen. Bij het selecteren van de processen die geschikt zijn voor robotisering zijn eveneens de verschillende stakeholders actief betrokken. Op dit moment worden elf processen binnen Essent uitgevoerd door een robot, variërend van het prepareren en publiceren van managementrapporten tot het maken van aansluitingen in verschillende datasystemen. Jeroen Douma, junior consultant bij Fagro, doet zijn eerste ervaringen binnen Essent op met RPA. Hij ondersteunt Essent bij het beschrijven van processen en het omzetten van deze processen in een voor robotisering geschikte vorm. Fagro helpt Essent in de ambitie processen continu te verbeteren door de technische kennis verder te ontwikkelen en de benodigde input en commitment van de Business Units en de verschillende proceseigenaren duidelijk in kaart te brengen. Jeroen heeft bij aanvang van zijn inzet een korte theoretische studie binnen Essent gevolgd om vervolgens zelfstandig te kunnen werken: “Uiteraard is de praktijk  anders dan in de theorie, dit maakt het werk wel erg leerzaam. Het begrijpen van processen en deze zo ontleden dat ze gerobotiseerd kunnen worden – hetgeen dat op een lager dan werkinstructie niveau gebeurt – vraagt een andere kijk op finance. Ik moet telkens in mijn achterhoofd houden wat het beoogde resultaat is en hoe ik dit met behulp van Blue Prism kan automatiseren.”

Dit artikel is mede tot stand gekomen in samenwerking met Jacob Stollenga, directeur Accounting innogy, Joost Klerks, manager Finance innogy en Pim Flink, senior controller Essent. Wij danken hen voor deze bijdrage en het leerzame en interessante kijkje in de keuken!

Meer weten over FinTech. Bekijk ons Fagro FinTech Center of Expertise. 

Fagro FinTech Center of Expertise

Lees ook

Fagro voelt zich thuis bij de gemeente Apeldoorn

Fagro ondersteunt maatschappelijke organisaties in West-Brabant

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.