Fagro is onderdeel van

Universiteit Maastricht

Robots bouwen in de collegebanken van Universiteit Maastricht

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk: die boodschap klinkt in menig college van de opleidingen tot controller aan Universiteit Maastricht. De rol van financials wordt door allerlei technologische ontwikkelingen revolutionair anders. Om controllers daarvoor de nodige bagage mee te geven, betrekt Universiteit Maastricht experts uit de praktijk bij de opleidingen. Fagro neemt een module over RPA voor haar rekening en laat de deelnemers live robots bouwen in de collegebanken.

Universiteit Maastricht zet expertise van Fagro in bij opleiding tot controller

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk: die boodschap klinkt in menig college van de opleidingen tot controller aan Universiteit Maastricht. De rol van financials wordt door allerlei technologische ontwikkelingen revolutionair anders. Om controllers daarvoor de nodige bagage mee te geven, betrekt Universiteit Maastricht experts uit de praktijk bij de opleidingen. Fagro neemt een module over RPA voor haar rekening en laat de deelnemers live robots bouwen in de collegebanken.

“De functie van controller is al veranderd en zal nog sneller veranderen”, ziet professor Harold Hassink. “De oorspronkelijke rol van een financial die vooral vastlegt en terugkijkt, beweegt in een rap tempo naar de rol van volwaardige businesspartner die zich buigt over strategische vraagstukken en vooruit kan kijken. Die nieuwe invulling stelt aan controllers drie belangrijke eisen: vaktechnisch stevig onderlegd zijn, die kennis breed kunnen toepassen binnen de organisatie en over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om anderen te overtuigen met een goed onderbouwd verhaal. Met die combinatie kun je als controller patronen zien in grote hoeveelheden data, inschattingen maken van commerciële kansen en risico’s en binnen je organisatie het verschil maken met je inzichten. Vergis je niet, deze omslag binnen het vakgebied is net zo groot als de komst van computers destijds.”

De koppen bij elkaar

Rob Jacobs, als kerndocent en onderzoeker verbonden aan Universiteit Maastricht: “Zo’n zeven jaar geleden staken Harold en ik de koppen bij elkaar om die nieuwe technologieën en toepassingen een plek te geven in de opleiding tot registercontroller en de nieuwere WO-opleiding tot business controller. We ontwikkelden een module van zeven weken, die we daarna ook zijn gaan aanbieden als de aparte Leergang Data Analytics & New Technologies. Er is veel verschil tussen de deelnemers van de opleidingsvormen en daar stemmen we de inhoud op af. De deelnemers van de opleiding tot registercontroller hebben de meeste affiniteit en ervaring met nieuwe technologie. Met die groep gaan we echt in detail. Het midden- en senior management dat de leergang volgt, staat er wat verder vanaf. Die groep laten we op een hoger abstractieniveau ontdekken wat organisaties kunnen bereiken met al die nieuwe ontwikkelingen.”

Fagro in gesprek met Universiteit Maastricht

“Deelnemers kunnen elkaar uit hun beroepspraktijk vertellen over de kansen en valkuilen”

Van Blockchain tot cyber security

“In die zeven weken komt alles wat van belang is aan bod”, vervolgt Rob. “Onder meer Business Intelligence, waarbij deelnemers leren om interne en externe data te selecteren, te analyseren en bijvoorbeeld met Power BI te visualiseren. Distributed Ledger Technology zoals Blockchain en de voordelen daarvan op het gebied van transparantie en betrouwbaarheid bij proces- en keteninrichting. Cyber security, omdat verdere digitalisering ook vragen over beveiliging oproept. Integrated reporting, waarbij we aandacht besteden aan nieuwe manieren in de verantwoording en verslaglegging van duurzaamheid. Process mining om pijnpunten in processen bloot te leggen en RPA om repetitieve taken te automatiseren.”

Fagro in gesprek met Universiteit Maastricht

Peer-to-peer-learning

Harold Hassink vult aan: “Deelnemers maken in de volle breedte kennis met de meest actuele ontwikkelingen en mogelijkheden. We maken daarbij volop gebruik van peer-to-peer-learning, want door hun praktijkervaring kunnen deelnemers elkaar uit hun beroepspraktijk vertellen over de kansen en valkuilen. Een nieuwe manier van leren die past bij deze nieuwe ontwikkelingen. En we schakelen experts uit de praktijk als docent in, zoals specialisten van Fagro. We staan overigens niet alleen stil bij de veranderende hard skills, maar ook de soft skills die veranderen. Omgaan met big data vraagt meer creatief denkvermogen en de thema’s integrated reporting en meervoudige waardecreatie doen een groter beroep op communicatieve vaardigheden en samenwerking binnen en buiten de organisatie.”

Robots bouwen in de collegebanken van Universiteit Maastricht

Meer waarde toevoegen

“Waarde toevoegen, daar draait het in ons vakgebied om”, meent Peter Heesakkers, consultant en manager van het FinTech Center of Expertise van Fagro. “Technologische ontwikkelingen geven financials steeds meer mogelijkheden om waarde toe te voegen binnen een organisatie. Daarom vinden we het een mooie taak om onze expertise met deelnemers aan deze opleidingen te delen. Dat doen we met RPA-workshops en -trainingen. Juist RPA is een aansprekend onderwerp, omdat je daarmee relatief eenvoudig manuele en repetitieve taken uit processen kunt halen. Zo speel je letterlijk tijd vrij, die je op een meer waardevolle manier kunt gebruiken. Dat maakt het vak ook aantrekkelijk, want inzichten uit data halen geeft meer voldoening dan data overkloppen. Tijdens de sessies bespreek ik de theorie, toepasbaarheid en een aantal cases met aansprekende voorbeelden.”

Nooit een doel op zich

“Vervolgens bespreken we de toepasbaarheid vanuit proces en organisatie, de implementatiestappen en de aandachtspunten die daarbij horen”, gaat Peter verder. “Daar horen ook kritische vragen bij over de afweging welke alternatieven er zijn en hoe die bij de organisatie passen. RPA mag namelijk nooit een doel op zich zijn. Financials kunnen RPA, net als de andere technieken binnen ons Center of Expertise, wel inzetten om de strategische businesspartner te worden zoals Harold die al omschreef. Het geeft mij na zo’n RPA-sessie altijd veel voldoening als ik zie dat deelnemers RPA beter kunnen plaatsen dankzij een theoretisch kader, dat onze voorbeelden hen inspireren en dat de praktijkdemo van mijn collega Albert ze aanzet tot experimenteren.”

“Deelnemers kunnen elkaar uit hun beroepspraktijk vertellen over de kansen en valkuilen”

De eerste tien stappen

Albert Lumens, consultant bij Fagro en expert in RPA: “Ik neem deelnemers stap voor stap mee in het bouwen van een eenvoudige robot. Daar is veel belangstelling voor. Ik neem een eenvoudig proces, bijvoorbeeld het genereren van facturen vanuit een Excel-bestand met informatie. We kijken dan samen uit welke handelingen zo’n proces bestaat en definiëren die. Op zo’n manier heb je in een paar uur een werkende robot en maken deelnemers kennis met de mogelijkheden van RPA. Soms sla ik expres een stap over, zodat deelnemers zelf ontdekken wat er mis kan gaan. Ze zien ook meteen de voordelen van de schaalbaarheid: vaak zijn de eerste tien stappen – zoals inloggen en door programma’s navigeren – te kopiëren als basis voor het automatiseren van andere processen.” Met een glimlach: “Ik ben niet opgeleid als docent, maar het gaat me goed af. Ik ben gewend om als consultant te presenteren, uit te leggen en discussies te voeren. Een zaal vol deelnemers in plaats van een directietafel met vijf mensen is niet eens zo’n groot verschil.”

Robots bouwen in de collegebanken van Universiteit Maastricht

De olievlek van kennis

“Wat deelnemers in de colleges leren, nemen ze mee in de dagelijkse praktijk van het bedrijf waar ze werken”, vult professor Hassink aan. “Zo ontstaan binnen organisaties expertisegroepjes, die constant kijken waar ze nieuwe technologie kunnen toepassen. Zo wordt de olievlek van kennis vanzelf groter. Bas Ritt, business manager bij Fagro: “We zijn er trots op dat we juist hier kunnen bijdragen aan kennisdeling. Ik heb zelf aan Universiteit Maastricht gestudeerd, ik was er enige tijd docent, veel van onze consultants hebben hier hun opleiding gehad en een aantal voert aan de universiteit interimopdrachten uit. Onze band bestaat dus al lang, net als met andere onderwijsinstellingen in de regio zoals Zuyd Hogeschool.” Rob Jacobs besluit: “De mensen van Fagro zijn inhoudelijk sterk, ik heb er altijd een klik mee en ze investeren graag in kennis. Dat maakt Fagro tot een ideale partner van onder andere Universiteit Maastricht. Samen maken we controllers klaar voor de toekomst.”

Contact met ons opnemen? Dat kan telefonisch via 040 368 2430, via de mail info@fagro.nl of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Meer weten over FinTech. Bekijk ons Fagro FinTech Center of Expertise. 

Fagro FinTech Center of Expertise

Lees ook

Fagro voelt zich thuis bij de gemeente Apeldoorn

Fagro ondersteunt maatschappelijke organisaties in West-Brabant

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.