Fagro is onderdeel van

Case

Zuid-Limburgs grondstoffenbedrijf wil dé circulaire partner voor regio worden

Reinigingsdienst Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 10 Zuid-Limburgse gemeenten. Maar liefst 145.000 huishoudens rekenen iedere week weer op Rd4. Een uitmuntende dienstverlening is dus van essentieel belang. Ook naar de toekomst toe. Daarom werkt Rd4 samen met burgers, overheden, bedrijven en andere instellingen aan slimme, vernieuwende oplossingen. Consultant Marco van Dongen van Fagro heeft meegeholpen om hiervoor de basis te leggen.

Marco hielp mee om Rd4 slimmer te maken

Rd4 vierde in 2023 het 25-jarig jubileum. Sinds 1998 heeft Rd4 een goede reputatie opgebouwd als betrouwbare en kwalitatief sterke dienstverlener op het gebied van afvalinzameling. Het bedrijf is een ‘merk’; een bekend gezicht in de Limburgse straten. Maar Rd4 permitteert het zich niet om achterover te leunen. Dat kan ook niet, want de wereld verandert steeds sneller en dus beweegt Rd4 mee. Duurzaamheid en circulariteit spelen hierin een voorname rol.

“In 2026 willen we 80 procent van wat we aan afval ophalen, een tweede leven kunnen geven”, zegt Roger Wetzels, directeur Reinigingsdiensten Rd4. “Het doel is om Rd4 te ontwikkelen tot een regionaal grondstoffenbedrijf. Waarbij we op het gebied van circulariteit de burger centraal stellen én worden (h)erkend als een belangrijke partner voor gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio.”

Rd4 is een groot bedrijf, met maar liefst 550 werknemers, van wie een derde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus een sterk maatschappelijk geëngageerde organisatie, niet alleen vanwege de publieke taak op het gebied van afval, maar ook als het gaat om zijn rol als werkgever. “Wij zijn een sociaal bedrijf, dat investeert in sociale werkgelegenheid en inzet op een regionale, circulaire economie. Ons organisatiebelang is onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijk belang van wat we doen”, benadrukt Wetzels.

“Ons organisatiebelang is onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijk belang van wat we doen”

Stroomlijnen

Marco van Dongen is als consultant vanuit Fagro op opdracht gestart bij Rd4 sinds 2020 als interim-Hoofd Financiën. Vanuit zijn rol draagt hij bij aan het realiseren van deze doelstelling. Toen hij drie jaar geleden binnenkwam, was dat aanvankelijk vanwege een acuut probleem. “Door omstandigheden moest de rol van Hoofd Financiën tijdelijk worden ingevuld”, legt hij uit. “Omdat ik tijdens andere opdrachten al ervaring had opgedaan met de afvalwereld, kwam men bij mij uit. Mijn eerste taak was vooral het aanbrengen van structuur en het stroomlijnen van zaken, met name binnen de Planning & Control-cyclus.”

De 10 Zuid-Limburgse gemeenten waarvoor Rd4 werkt, zijn de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Marco moet jaarlijks als financiële man ook met wethouders, ambtenaren en commissies aan de slag om de begroting van Rd4 te kunnen opstellen en vast te laten stellen. Alle gemeenten moeten hier immers mee akkoord gaan. “Dat doet Marco fantastisch”, zegt Roger vol lof. “Hiermee hebben we als Rd4 het vertrouwen gewonnen van de 10 deelnemende gemeenten. Dat is heel belangrijk, omdat we partner zijn in het helpen realiseren van de circulaire ambities.”

“We zoeken samen met onze partners naar slimme mogelijkheden om onze grondstofketen circulair te maken”

Samen steeds slimmer

‘Samen steeds slimmer’, luidt het credo van Rd4. De duurzaamheidsopgave ziet het bedrijf dan ook als een gemeenschappelijke uitdaging. “We zoeken samen met onze partners naar slimme mogelijkheden om onze grondstofketen – we spreken over grondstoffen en niet over afval – circulair te maken”, schetst Roger. “Door bepaalde stromen te scheiden, voor te bewerken of te sorteren, zoals textiel, kringloopgoederen en oud papier, hebben we al successen weten te boeken. De komende jaren gaan we hiermee verder. Bovendien willen we meer inzicht in de keten krijgen, zodat we effectievere keuzes kunnen maken en tegelijkertijd onze kosten nog beter kunnen beheersen.”

En daar ligt een belangrijke taak weggelegd voor een financiële man als Marco. “We zijn op dit gebied al heel ver gekomen”, vindt hij. “We zijn echt aan de slag gegaan met het inzetten van data en het gebruik van digitale tools, zoals Power BI, zodat we beslissingen nog beter kunnen onderbouwen. Dit hebben we overigens niet alleen vanuit het team Financiën gedaan, maar samen met andere afdelingen in de organisatie.”

Goede match

Overigens is het vergroten van het circulaire karakter van een grondstoffenbedrijf zoals Rd4, niet altijd gemakkelijk als het om financiën gaat. “We willen dat de dienstverlening zo gunstig mogelijk blijft voor de burgers van de deelnemende gemeenten”, legt Marco uit. “Maar het circulair worden vraagt tegelijkertijd om meer investeringen. Soms levert dat enige spanning op. Het is dan de uitdaging om samen tot slimme oplossingen te komen, die goed zijn voor de burger, voor onze deelnemende gemeenten én voor ons als organisatie. Uiteindelijk zal verduurzaming leiden tot lagere kosten. Maar dat heeft tijd nodig.”

“Ik ben iemand die graag dingen opbouwt, die een basis legt”, zegt Marco eerlijk. “Dat is nu gelukt. Maar nu is het zaak om verder uit te bouwen en te gaan optimaliseren.” Rd4 is in ieder geval heel blij met de rol die Marco heeft gespeeld en nu nog steeds vervult. “Marco was direct een goede match. Hij heeft ons echt verder weten te brengen”, vindt Roger.

Na 24 jaar met plezier bij Fagro als consultant gewerkt te hebben, heeft Marco sinds december 2023 zijn interim functie vervangen voor een vaste functie bij Rd4. “Een einde aan een tijdperk waarin ik veel heb geleerd, leuke contacten heb opgedaan en leuke feestjes gevierd heb. Waarin de organisatie enorm is gegroeid in grootte en professionaliteit,” vertelt Marco. Hij is bij Rd4 aan de slag gegaan als manager Financiën. Met een knipoog grapt hij: “Maar een periode van 24 jaar gaat het niet meer worden.”

“Marco heeft ons echt verder weten te brengen”

Ook in deze uitgave

Ook in deze uitgave

Fagro over de vloer bij personeelsvoorziener AB Zuid-Holland

Fagro helpt Alfa onderweg naar duurzaam verdienmodel

Fagro ondersteunt huisartsenorganisatie met financiële uitdagingen

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.